ZLATNI SPONZORI

nlbbanka
menprom

Sponzori

raifajzen
gipstuzla

Ocjena: / 0
LošeOdlično 

PC270070

 

Vrijednost projekta
Program obuke neplivača je namjenjen učenicima i učenicama petih i šestih razreda osnovnih škola i usmjeren je na ovladavanje plivanja, kao motoričke aktivnosti koja je nužno potrebna svakom čovjeku. Program je besplatan za sve učesnike i dostupan je svim osnovnim školama s područja općine Tuzla. Vrijednost ovog projekta je što omogućuje svakom djetetu, posebno djeci slabijeg socijalnog statusa, da se oslobode straha od vode, nauče održavati se i kretati u vodi, te nauče dvije osnovne sportske tehnike plivanja. Ciljevi ovog projekta su unaprijeđenje zdravlja i zadovoljenje potrebe mladih za kretanjem, Pravilan i skladan psihofizički razvoj djece, stvaranje radnih i higijenskih navika, Sticanje osnovnih motorickih znanja i vještina, Popularizacija i omasovljenje plivanja kao aktivnosti sa višestrukom značajem i mogućnostima primjene.
Treninzi se sprovode na 25 metarskom bazenu u sklopu hotela Tuzla, koji obezbjeđuje optimalne uslove za sprovođenje programa, od temperature vode, dubine vode, pratećih sadržaja itd. Program se realizuje kroz dva ciklusa, pri čemu se prvi odnosi na učenje osnovnih elemenata plivanja, a drugi na obuku jedne sportske plivačke tehnike. Prvi ciklus traje sedam sedmica i realizira se u periodu septembar – oktobar 2014. godine. Sastoji se od sedam termina na bazenu u trajanju od 90 minuta, od godine kojih se šest odnosi na obuku, a sedmi na procjenu usvojenih znanja i vještina. Realizacija drugog ciklusa, u trajanju od devet sedmica, planirana je za period novembar - decembar 2014. godine. Planirano je da svaka grupa djece prođe 9 sati na bazenu u prvoj i 12 sati obuke u drugoj etapi programa. Budući da je planirano učešće oko 20 osnovnih škola, koje mogu uključiti i više od jednog odjeljenja u program i s obzirom da su odjeljenja u prosjeku sastavljena od 12 učenika, predviđamo da će u program obuke u 2014. godini biti uključeno oko 360 učesnika, što je za oko 50% više u odnosu na 2009. godinu kada su održana oba ciklusa. Na kraju svakog ciklusa, u prisustvu uglednih zvaničnika i medijskih kuća, sprovodi se demonstracija stečenih znanja i vještina. Svaki polaznik škole plivanja dobija certifikat o pohađanju pivačke obuke, majicu sa znakom projekta, logom i natpisom sponzora.

 

PC270072

sponzorii donatori

Sportski savez grada Tuzla © 2014. Sva prava pridržana.                                                                                                                                                        Web solution: Grafcomp