PB090046

 

Sportski savez grada Tuzla u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport organizirao je besplatan edukativni program pod nazivom „Edukativni seminar za trenere u sportu“.

Edukativni program  se održao u srijedu, 09.11.2016. godine sa početkom u 16 sati, u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Tuzla.

Edukativni seminar za trenere u sportu“ je namjenjen svim klubovima - sportskim trenerima koji rade sa svim uzrasnim kategorijama u svojim klubovima na području Grada Tuzla.

 

Raspored predavanja:

(Srijeda, 09.11.2016;  Fakultet za tjelesni odgoj i sport)

Vrijeme

Tema

Predavači

Mjesto

16,00 – 16,20

Uvodno obraćanje predsjednika Saveza

Mara Lakić- Brčaninović

amfiteatar

16,25 – 16,55

Uloga opće fizičke pripreme u pripremi sportaša

Dr. Fuad Babajić

amfiteatar

17,00 – 17,40

Najčešće povrede u sportu i prevencija istih

Dr. Edin Užičanin i

Elvir Bijedić

amfiteatar

17,45 – 18,15

Stvaranje vrhunskih sportista u našim uslovima

Fikret Selman

amfiteatar

18,15- 

Razno